Het project Robotica: Lintang Edukasi is in Mei 2018 bezocht

Stichting MataHary heeft onlangs een ruim pakket Lego gedoneerd. De kinderen worden  na schooltijd opgevangen en spelen met technisch Lego.  Zo kunnen kinderen spelenderwijs in contact komen met techniek.

Een berichtje van onze vrijwilligster Abora die ter plekke de aankoop heeft gedaan:

Nogmaals, super bedankt namens iedereen daar! Ze zijn zooo dankbaar. Inmiddels zijn ze ook aan het denken om de keuken om te bouwen tot klaslokaal, omdat ze behoorlijk gegroeid zijn. Yeaaaah!!! Hoe trots ben ik om dat te horen!! Want daar heeft MataHary super aan bijgedragen. Ouders zijn gecharmeerd van de professionaliteit die robotica nu uitstraalt door o.a. wat mataHary heeft gedoneerd. Jahaaa, Denk hierbij aan het meubilair of de beamer waar ze beter mee les kunnen geven. Een paar jaar geleden zaten ze immers nog op de grond. Daarnaast is het Lego Materiaal dat ze nu hebben gekregen van MataHary een extra reden voor ouders om de kinderen hier op les te laten gaan, omdat ze direct alles kunnen praktiseren met goede spullen.

Hoe mooi is dat om te zien dat door hulp van MataHary deze school van (let op) 5 kinderen nu naar 30 kinderen in totaal is gegroeid! Waaauw he!!! In ongeveer 2 jaar tijd!! En we gaan natuurlijk door. De naam van de school wordt steeds vaker genoemd in Ambarawa en omstreken. Zelfs in Salatiga & Semarang (1uur verderop) zijn ze ‘bekend’. Dus het gaat de goede kant op!

Kortom, zonder hulp van MataHary hadden ze nooit zoveel kinderen kunnen lesgeven. Deze kinderen hebben hierdoor weer een betere basis voor de toekomst. De eerste stap is gemaakt!!

De foto’s spreken voor zich !

Met de school en het weeshuis in Ambarawa hebben wij ook nauw contact. In september hopen wij weer nieuwe foto’s en rapporten te ontvangen. Deze zullen wij na ontvangst aan de adoptieouders aanbieden.
Namens de school, het weeshuis en Lintang Edukasi willen wij Duo MataHary, onze vrijwilligers en donateurs hartelijk bedanken voor alle steun en bijdragen.