School/weeshuis Sosial Harapan te Bawen, op Java, Indonesië

Deze school ondersteunen wij financieel al vele jaren met het betalen van  schoolgeld, schoolbenodigdheden, uniformen e.d.  Onlangs  heeft onze vrijwilliger Edwin Parera  uit  Jakarta,  contact met de school én het weeshuis opgenomen. De rapporten van de leerlingen en foto’s van de schoolkinderen worden naar ons toegestuurd.  Wanneer wij de rapporten en de foto’s van de schoolkinderen ontvangen hebben, sturen wij deze toe aan de adoptieouders.

Het bestuur tracht dit jaar weer geld in te zamelen om het weeshuis te ondersteunen. De lekkages zijn nog niet verholpen maar zoals op de foto  te zien is, zijn de weeskinderen en andere bewoners ons dankbaar  voor alle hulp die wij ze kunnen bieden.

Er is  weer schoolgeld overgemaakt voor een aantal kinderen  m.b.t. hun studiegeld in het voortgezet onderwijs. Binnenkort starten wij hier met een financieel adoptieplan voor kinderen tussen 4-12 jaar.

Duo MataHary

In het teken van “65 jaar Molukkers in Nederland”  is Duo MataHary is dit jaar op vele locaties te zien met de theatervoorstelling “Sampai Berjumpa Lagi”

Op onze website www.Matahary.nl   kunt u lezen waar de optredens zijn. Hier willen wij u allen in de gelegenheid stellen hen te komen zien en te beluisteren.

De vrijwilligers van Stichting MataHary hebben zich de afgelopen tijd ook weer met veel liefde ingezet.  Onze dank daarvoor!