Hoe kunt u de kinderen in Indonesië helpen?

Financiële adoptie van een schoolkind

U kunt helpen door U op te geven voor financiële adoptie van een schoolkind.Voor een vast bedrag van 10 euro per maand is de schoolopleiding van een kind gegarandeerd. U ontvangt dan de gegevens en een foto van het kind.  Jaarlijks ontvangt u ook een rapportage over de vorderingen.

U kunt ons bellen 06-80169173 of een E mail sturen  cwm.sterk@upcmail.nl , zodat wij u een inschrijfformulier kunnen toesturen.

Sponsor of donateur

U kunt  kiezen voor een eenmalige donatie, of voor een donatie middels een vast bedrag per maand.
Wij garanderen u dat uw donatie op de juiste wijze wordt besteed.

5
10

Aanmeldingsformulier donateur

 

Verificatie

Stichting Matahary heeft sinds 13 januari 2009 de ANBI-status.

Hiermee is onze stichting een goeddoelinstelling geworden die schenkingen mag ontvangen.

ANBI staat voor Algemeen Nut Beogende Instelling. Deze status biedt fiscale voordelen voor de betreffende instelling én voor degenen die een schenkinig aan een ANBI doen. Zij kunnen hun giften onder voorwaarden voor de inkomsten- of vennootschapsbelasting aftrekken van hun inkomen. Dat maakt het schenken aan een ANBI aantrekkelijker dan schenkingen aan een andere instelling.

Giftenaftrek éénmalige schenkingen
Voor het fiscale voordeel bij éénmalige giften gelden drempels en maxima. Indien u gedurende het gehele kalenderjaar een partner heeft die ook giften heeft gedaan, worden de giften van u en uw partner samengevoegd. De grondslag van de giftenaftrek is het zogenaamde verzamelinkomen.
De giften worden in aftrek gebracht voor zover zij meer zijn dan 1% van het ‘verzamelinkomen voor toepassing van de persoonsgebonden aftrek’ en meer zijn dan € 60. Maximaal mag u 10% van ‘het verzamelinkomen voor toepassing van de persoonsgebonden aftrek’ aftrekken voor de belasting. Heeft u een partner dan gaat het hier steeds om het gezamenlijke verzamelinkomen.

Voorbeeld:
U heeft een verzamelinkomen van € 75.000 en u wilt € 5.000 aan een culturele instelling (ANBI) schenken. De aftrekdrempel (1%) is € 750 en het aftrekplafond (10%) is € 7.500. De giftenaftrek bedraagt € 4.250 (€ 5.000 min € 750). Het fiscale voordeel is 52% van € 4.250, dat is € 2.210. De instelling ontvangt € 5.000, en het kost u feitelijk € 2.790. Wilt u een gift doen die groter is dan 10% van uw verzamelinkomen, dan is de periodieke schenking een fiscaal gunstiger alternatief.

Meer informatie over ANBI is te vinden op de website van de Belastingdienst: www.belastingdienst.nl/anbi